C.A.R.

Reglementari

Casele de ajutor reciproc membre ale FEDCAR isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor regulamente proprii:

• Regulamentul de organizare si functionare
• Regulamentul intern
• Setul de politici si proceduri:
- politica fondului social
- politica imprumuturilor
- politica de delincventa (restanta) si recuperare
- politica de ajustaril pentru imprumuturi neperformante
- politica de capital
- politica activelor fixe si activelor neproductive
- politica de investitii financiare si nefinanciare.
- Politica de securitate generala si a informatiilor
- Regulamentul de casierie