Reglementari

Casele de ajutor reciproc membre ale FEDCAR isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor regulamente comune:

  • Regulamentul de organizare si functionare
  • Regulamentul intern
  • Setul de politici si proceduri:
   • politica fondului social
   • politica imprumuturilor
   • politica de delincventa(restanta) si recuperare
   • politica de ajustaril pentru imprumuturi neperformante
   • politica de capital
   • politica activelor fixe si activelor neproductive
   • politica de investitii financiare si nefinanciare