• Calea Bucuresti, nr. 82, B2-2, Otopeni

CAR

Federatia C.A.R.


CINE SUNTEM

Federatia Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR) a luat fiinta in iunie 2004, prin asocierea a 7 Case de Ajutor Reciproc fondatoare:

 • CAR Mecanica Tg. Secuiesc,

 • CAR Municipal Cluj Napoca,

 • CAR Olt Sfantul Gheorghe,

 • CAR S.P. Moinesti,

 • CAR Acces Bistrita Nasaud,

 • CAR E.M. Comanesti,

 • CAR CFR Comanesti.

MISIUNEA

Reprezentare de calitate, printr-o institutie apropiata tuturor.

VIZIUNEA

Intarirea Federatiei si a Caselor de Ajutor Reciproc afiliate, in beneficiul membrilor.

Din punct de vedere juridic, FEDCAR este o asociere de persoane juridice, este persoana de drept privat, fara scop patrimonial. Este organizatie neguvernamentala. Este inregistrata la Grefa Tribunalului Bucuresti, in registrul Federatiilor din Romania.

In Romania functioneaza legal un numar de alte asociatii (uniuni) de reprezentare a CAR. Unele isi au sorgintea in organizarea din timpul perioadei comuniste, cand CAR erau sub tutela sindicatelor, iar altele, cum este FEDCAR, au luat fiinta dupa 1989, cand monopolul detinut de sindicatele comuniste si de uniunile legate de acestea a fost intrerupt.

La infiintare (iunie 2004) FEDCAR avea 7 CAR membre, cu un numar de 18.000 membrii si active de 5 milioane Euro.

In prezent FEDCAR are 26 CAR membre, cu 136.000 de membrii, avand 140 milioane Euro in active.

 • FEDCAR are semnat un protocol cu Banca Nationala a Romaniei, pentru raportarea statistica centralizata a datelor financiare ale membrilor sai.

 • FEDCAR are un protocol de colaboarare si sustinere cu Federatia Nationala OMENIA, a Caselor de Ajutor Reciproc ale pensionarilor, in vederea promovarii de actiuni comune.

 • FEDCAR este formata prin asocierea directa a fiecarei CAR, eliminandu-se astfel veriga intermediara judeteana/teritoriala, veriga care incarca costurile de reprezentare ale fiecarei CAR.

 • FEDCAR nu stabileste nivelul salariilor angajatilor din CAR afiliate si nici nivelul indemnizatiilor membrilor Consiliului Director.

 • FEDCAR nu depune situatiile financiare ale CAR afiliate.

Conform legii, fiecare persoana juridica din Romania (inclusiv fiecare CAR) are obligatia raportarii situatiilor financiare direct la autoritatile fiscale locale.

 • Contributia de sustinere a FEDCAR din partea CAR membre se calculeaza pe baza unui procent unic pentru toti membri si este raportata la nivelul activelor productive din fiecare CAR. Valoarea contributiei este plafonata.

 • Fiecare CAR afiliata are in cadrul Adunarii Generale a FEDCAR dreptul la un vot, indiferent de marimea acesteia, cu exceptia fondatorilor care au un vot in plus.

FEDCAR este, din 2005, membru al World Council of Credit Unions (WOCCU), fiind singura organizatie din Romania, cu acest statut.

Deasemenea, FEDCAR este membru fondator al European Credit Union Network (ENCU), cu sediul la Bruxelles.

Printre Obiectivele Federatiei, in vederea realizarii scopului ei, sunt urmatoarele:

 • emiterea normelor cadru privind stabilitatea financiara si siguranta fondurilor existente la Casele de Ajutor Reciproc afiliate;

 • stabilirereprezentarea si apararea intereselelor Caselor de Ajutor Reciproc afiliate, in relatiile cu autoritatile locale si centrale, cu institutiile financiare si alte institutii, atat pe plan intern cat si international;

 • transa standardelor financiare de prudentialitate si a politicilor si procedurilor operationale cadru;

 • promovarea imaginii Caselor de Ajutor Reciproc afiliate;

 • organizarea de instruiri, pregatiri profesionale si schimburi de experienta;

 • elaborarea de proceduri omogene de desfasurare a activitatii CAR afiliate si punerea la dispozitia acestora spre a fi validate intern;

 • actioneaza pentru asigurarea respectarii autonomiei Caselor de Ajutor Reciproc afiliate.

 • indeplinirea de alte activitati care rezulta din necesitatile de dezvoltare ale Caselor de Ajutor Reciproc afiliate;

 • efectuarea de demersuri pentru initiative legislative necesare bunei functionari a Caselor de Ajutor Reciproc;

Calitatea de membru in cadrul FEDCAR se poate dobandi de catre Case de Ajutor Reciproc constituite potrivit legii, neafiliate la o alta federatie cu acelasi scop, care recunosc si respecta statutul, actul constitutiv si regulamentele Federatiei, adera la standardele financiare prudentiale si care doresc sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor stabilite.

Casele de ajutor reciproc membre ale Federatiei isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv patrimoniul propriu.

In cadrul Federatiei, toate CAR afiliate folosesc un sistem propriu de indicatori financiari de prudentialitate (FEDCAR), care este derivat din PEARLS (marca inregistrata WOCCU).

Trimestrial sunt trimise catre federatie toate rapoartele financiare (bilant, balanta, situatia indicatorilor financiari, raportul de imprumuturi neperformante), care se centralizeaza.

In baza dayelor raportate se urmaresc performantele fiecarei CAR si se emit rapoarte de supraveghere.

Atunci cand un CAR doreste sa se afilieze la FEDCAR isi exprima in scris intentia.

In baza acestei scrisori de intentie, se face o vizita de evaluare, se intocmeste un raport, care este prezentat Consiliului Director (CD) al FEDCAR spre analiza si solutioare.

In raportul de evaluare nu sunt folosite valori absolute ale indicatorilor financiari si nici nu se stabileste un prag pentru un numar minim de membri.

Pentru CAR nou intrate in FEDCAR, bineinteles ca nu se asteapta ca acestea sa aiba indicatorii financiari comparabili cu cei ai membrilor mai vechi ai FEDCAR. Indicatorii si incadrarea in politicile agreate vor fi imbunatatite constant intr-o perioada de timp, cu ajutorul si sprijinul angajatilor Federatiei, cat si a colegilor din celelalte CAR afiliate. In aceasta perioada, CAR nou venit poate avea statutul de membru aderent. Un membru aderent plateste jumatate din contributia calculata si nu are drept de vot in Adunarea Generala.

Foarte importanta in evaluare este disciplina financiara si gradul de satisfactie al membrilor fata de serviciile oferite. Un alt element important luat in calcul atunci cand se hotaraste asupra afilierii unei noi CAR, este dorinta CAR de a se alinia intr-o perioada limitata de timp la standardele FEDCAR, capacitatea si nivelul de pregatire al angajatilor sai si ai CD.

Inca de la infiintare FEDCAR a incurajat cresterea calitatii resurselor umane din fiecare CAR, asa incat acum toti managerii au studii economice superioare.

FEDCAR organizeaza constant cursuri pentru angajatii si membrii consiliilor directoare din CAR afiliate, in scopul mentinerii unui nivel cat mai ridicat al cunostintelor, cat si in vederea transmiterii de solutii pentru situatiile de dezechilibru financiar care pot aparea.


Suntem increzatori si optimisti cu privire la dezvoltarea institutionala a FEDCAR. Acest lucru se bazeaza pe vizibilitatea noastra crescuta si pe performantele financiare ale CAR membre.