• Calea Bucuresti, nr. 82, B2-2, Otopeni

CAR

Legislatie


Casele de ajutor reciproc functioneaza in baza urmatoarelor legi:

  • Legea nr.246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
  • Legea nr.93/2009, privind Institutiile Financiare Nebancare;
  • Legea nr.122/16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc;
  • Legea nr.82/24 decembrie 1991, a contabilitatii;
  • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
  • Legea nr.571/22 decembrie 2003, Codul fiscal;
  • Legea nr.53/24 ianuarie 2003, Codul muncii;
  • OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
  • Prevederile statutului fiecarei CAR;
  • Alte prevederi legale referitoare la activitatea CAR.