• Calea Bucuresti, nr. 82, B2-2, Otopeni

Membrii C.A.R.

Membrii C.A.R.

Casele de Ajutor Reciproc sunt organizatii asociative si in consecinta apartin membrilor lor. In cadrul Adunarii Generale acestia pot sa hotarasca asupra oricarui aspect legat de activitatea, de angajatii sau de organele alese ale CAR.

Poate fi membru CAR orice persoana fizica cu un venit legal, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioase.

Primirea in CAR se face pe baza exprimarii vointei libere a fiecarei persoane.

Printre drepturile membrilor CAR sunt:

 • voteaza la Adunarile Generale ale CAR; fiecare membru are dreptul la un singur vot, indiferent de valoarea fondului sau social;

 • aleg si pot fi alesi in organele de conducere ale CAR;

 • utilizeaza nediscriminatoriu produsele si serviciile CAR;

 • in cazul decesului membrului CAR, mostenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, in conditiile stabilite de Consiliul Director al fiecarei CAR;

 • participa la analiza, dezbaterea si solutionarea tuturor problemelor CAR si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii;

 • se adreseaza organelor de conducere ale Federatiei CAR in orice problema referitoare la activitatea CAR;

 • in cazul in care membrii constata ca in desfasurarea activitatii CAR, a Consiliul Director nu sunt respectate prevederile statutare, se comit abuzuri sau le sunt lezate drepturile statutare, pot solicita, conform prevederilor statutare ale CAR, convocarea Adunarii Generale a membrilor CAR, pentru a se stabili masuri corespunzatoare.

Membrii CAR au urmatoarele indatoriri:

 • sa respecte prevederile statutului CAR, cerintele politicilor si procedurilor de functionare, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;

 • sa participe la buna desfasurare a activitatii CAR, la elaborarea si infaptuirea hotararilor Adunarilor Generale si a Consiliului Director;

 • sa indeplineasca conditiile statutatre referitoare la dobandirea calitatii de membru CAR;

 • sa achite ratele si dobanda la imprumuturile acordate, in conditiile contractuale stabilite;

 • sa nu aduca prejudicii materiale sau de imagine CAR ai carei membrii sunt.