• Calea Bucuresti, nr. 82, B2-2, Otopeni

Reglementari

Reglementari


Casele de ajutor reciproc membre ale FEDCAR isi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor regulamente proprii:

  • Regulamentul de organizare si functionare

  • Regulamentul intern

  • Setul de politici si proceduri:

    • politica fondului social

    • politica imprumuturilor

    • politica de delincventa (restanta) si recuperare

    • politica de ajustaril pentru imprumuturi neperformante

    • politica de capital

    • politica activelor fixe si activelor neproductive

    • politica de investitii financiare si nefinanciare.

    • Politica de securitate generala si a informatiilor

    • Regulamentul de casierie

    • Regulamentul privind protectia datelor personale